Skip to main content

INGEZOOMD

VOEDSELZEKERHEID
IN SIERRA LEONE:

Rijst met meer waarde

‘Het probleem is dat ik mezelf staande moet houden op mijn krukken, maar tegelijk moet ik ook met het mes de rijst zien af te snijden,’ vertelt rijstboerin Marie Kamara uit Sierra Leone. De alleenstaande moeder oogst rijst op haar akker. Ondertussen vertelt ze hoe haar handicap haar leven bepaalt.

Marie vertelt dat ze verlamd is aan haar voeten. Als klein kind verloor ze haar vader en werd ze ziek. Haar moeder bracht haar naar het ziekenhuis in de grote stad, waar ze een behandeling onderging. Dat was het moment dat ze verlamd raakte aan haar voeten. Niet veel later overleed haar moeder. Als wees werd ze opgevangen door een gastgezin, maar zodra het kon ging Marie op zichzelf wonen.

‘Maries kleine akker brengt net genoeg
op om een jaar voedsel te hebben’

Impact op landschap

Samen met partnerorganisatie CTF ondersteunt Woord en Daad rijstboeren in Sierra Leone. We bouwen aan een duurzame waardeketen. Daarmee hebben boeren een goed inkomen en versterken we de voedselzekerheid in het land. Veel boeren verbouwen rijst op traditionele wijze. Jaarlijks ontginnen ze een stuk bos om rijst te verbouwen. Veldwerker Augustine Sankoh wil hen overtuigen van duurzame teeltmethoden, die een hogere opbrengst hebben.

Meer waarde

Maries kleine akker brengt net genoeg op om een jaar voedsel te hebben, maar vanwege haar handicap moet ze hulp inhuren voor de oogst. Ook verkoopt ze een deel van de rijst zodat haar oudste dochter naar school kan.

EO Metterdaad bezocht de rijstboerin. Augustine legt in de uitzending uit hoe het leven in het dorp zal verbeteren dankzij een rijstmolen. Als de boeren de rijst in hun eigen dorp kunnen verwerken, krijgen ze een veel hogere prijs. Tegelijk trekt dit boeren uit omliggende dorpen aan, die van de diensten van de rijstmolen gebruik willen maken.

Close Menu

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON

Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij (eindredactie), Linda Poot, Jesse Westerbeke, Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088

Email: [email protected]