Skip to main content

WOORD IN PRAKTIJK

‘ZONDER CHRISTUS BEN IK NIETS EN KAN IK NIETS’

‘Wees geduldig en volhard in het gebed. Laat je licht schijnen en Gods liefde door je heen stromen, waar Hij je ook gesteld heeft,’ bemoedigt Samuel Nirmal christenen in Nederland. Zelf woont hij in India, waar hij zijn geloof uitdraagt in een context die steeds intoleranter wordt.

Samuel is betrokken bij twee projecten van Woord en Daad in Azië. ‘De eerste is Job Booster Filipijnen, dat net als alle Job Booster-projecten werkt aan duurzaam en waardig werk voor kwetsbare jongeren. De tweede is een project in India waarbij we werken aan een duurzame waardeketen voor sojaboeren. Door de sojaboeren direct te koppelen aan een producent van tempeh, krijgen zij een goede prijs voor hun oogst.’

Liefde van Christus verspreiden

Sinds enkele jaren neemt in India de intolerantie naar christenen toe. Extremistische hindoes beweren dat alleen een hindoe een echte Indiër kan zijn. Soms gebruiken ze geweld. ‘Ik zie de religieuze harmonie in ons land verslechteren. De christenvervolging zal naar verwachting toenemen in de komende jaren, tenzij God ingrijpt.’

In die context probeert Samuel in zijn dagelijkse leven het Woord te delen met de mensen die hij ontmoet. ‘Ik probeer, met Gods hulp, de liefde van Christus te verspreiden in alles wat ik denk, zeg en doe. Ik geloof dat iedereen die ik ontmoet door God op mijn pad gezonden is met een bedoeling.’

Kracht in het Woord

Hij put kracht, hoop en troost uit het Woord. ‘Het staat buiten kijf dat de vier Evangeliën een centrale rol spelen in mijn geloofsleven, maar ik vind het lastig om één gedeelte of geschiedenis aan te wijzen die meer voor mij betekent dat een ander. Ik leer graag van de verschillende karakters in de Bijbel.’

Samuel legt de Bijbel vaak naast ontwikkelingen of gebeurtenissen in de samenleving of zijn eigen leven. ‘Als we lijden of zelfs tegenslag ervaren vanwege ons geloof, put ik kracht uit de geschiedenissen van de eerste christenen in Handelingen. Als ik mensen ontmoet die het Evangelie bestrijden, vind ik hoop in het leven van Paulus. Ik bid tot God die Saulus veranderde in Paulus om ook deze harde mensen in een Paulus te veranderen. Als ik geduld nodig heb of er verleidingen zijn, lees ik graag de geschiedenis van Jozef nog eens.’

‘Mijn christelijke identiteit betekent veel voor me. Niet om wat ik als christen heb gedaan of doe, maar om wat Christus heeft gedaan voor mij!
Zonder Christus ben ik niets en kan ik niets.’

Close Menu

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON

Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij (eindredactie), Linda Poot, Jesse Westerbeke, Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088

Email: [email protected]